Strategie

Cum încadrați compania ca și durabilă?

Fără nicio întrebare: ca și parte a planetei pe care trăim și ale cărei resurse le folosim, pentru a reuși, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem și să o protejăm prin gesturi mici și mari.

Ne angajăm pentru îmbunătățirea continuă și să construim pe ceea ce am realizat deja. Aceste angajamente sunt și la baza strategiei noastre de dezvoltare: viziunea meet & exceed (atinge & depășește), bazată pe astăzi și pe mâine. Unde ne situăm astăzi și unde vrem să ajungem mâine? Ce țeluri avem astăzi și care sunt pașii următori mâine? Sau mai concret: în ce procese se transformă un potențial risc, vizibil atât pentru oameni, cât și pentru planetă și ce manevre folosim pentru a ne mobiliza și micșora aceste riscuri? Pentru a găsi răspunsuri sistematice, ne orientăm după impACT-Prozess (Procedeul impACT) al Otto Group: identificăm și prioritizăm temele existente și luăm măsuri pentru a dezvolta prima noastră strategie durabilitate bonprix. Ne focusăm și pe obiectivele actuale CR (corporate responsability/ responsabilitatea de corporație) Otto Group. Oricum ne lărgim orizontul și ne fixăm noi obiective ambițioase.

Ne sunt importante: aspirațiile pe care ni le fixăm, progresul pe care îl facem și partea de acțiune, relevantă pentru mediul înconjurător. Scopul nostru este să măsurăm impactul pe care îl avem asupra mediului, să identificăm riscurile și să le minimalizăm. De asemenea, încercăm să ne adaptăm strategia de dezvoltare în mod continuu. Am evoluat din multe perspective și încercăm să construim durabil pe aceste reușite. Ne concentrăm pe trei axe: produse, procese și partener. Comunicăm simplu și transparent ce obiective dorim să atingem și în ce direcții. De aceea, în compania noastră putem răspunde la orice întrebare legată de dezvoltare durabilă printr-un clar "How we make..." (cum realizăm). How we make descrie cum realizăm produsele noastre, procesele implicate și cum reușim să menținem parteneriate pentru o evoluție ecologică și durabilă.
Căci ceea ce decidem astăzi influențează cum vom trăi mâine.
Caută în paginile noastre informații despre politica noastră de dezvoltare durabilă.

În mod concret lucrăm pentru a realiza articole vestimentare durabile, în afara celor din bumbac și pantofi a căror producție respectă standardul ecologic propus. Cu programul nostru de management de chimicale și cursurile oferite susținem deja distribuitorii implicați în activitatea noastră și îi sensibilizăm în legătură cu folosirea unor astfel de produse și eliminarea corectă a acestora.

Produse: obiectivele noastre

Dorim ca procesele noastre de dezvoltare și felul în care se desfășoare acestea să fie recunoscute ca durabile. În Hamburg desfășurăm în acest sens proiectul de "Campus ecologic" și ne implicăm în găsirea unor soluții optimale în ceea ce privește opțiunea de ambalaje folosite la livrare. De asemenea, organizăm proiecte ecologice chiar în sânul firmelor din rețeaua logistică pentru a reduce folosirea resurselor, precum apa, atât de prețioasă. Unul dintre acestea doar ce a început: colorare fără apă prin noul nostru program Joint Venture CleanDye.

Procese: obiectivele noastre

Ne asumăm responsabilitatea pentru felul în care realizăm articolele noastre. Și impunem standarde înalte și cerințe mari -partenerilor noștri. Acordăm o atenție specială materialelor brute folosite; de exemplu, bumbacul - de la cultura în sine până la producerea materialului și apoi masa croitorului. Angajamentul nostru este total și acoperă toate aspectele: cei social, cel ecologic și cel economic. Doar prin colaborarea cu partenerii noștri putem avea o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă lanțul de distribuție și riscurile ce pot apărea. pe parcurs. Și doar împreună putem micșora aceste riscuri. Pe scurt, parteneriatele ne asigură succesul.

Parteneri: obiectivele noastre

  • Împreună cu partenerii noștri exemplificăm cum realizăm o producție durabilă model, luând în considerare aspectul ecologic, social și economic.
  • Împreună cu 5 dintre cei mai importanți distribuitori cu care colaborăm, reușim transparență în lanțul de logistică, punctând minimarea riscurilor pentru om și mediul înconjurător.
  • Dezvoltăm un plan de deschidere spre exterior, explicând etapele relevante ale lanțului de distribuție.
în sus